When:
2017年10月13日 @ 6:59 AM – 7:59 AM
2017-10-13T06:59:00+09:00
2017-10-13T07:59:00+09:00

2017-10-13FRI.

open 21:00 close 4:00/¥1,500 with 1drink

Dj;shuta_takanori suzuki_kentauros